Zorgvuldig opstellen beëindigingsovereenkomst belangrijk Vaststellingsovereenkomst: relatiebeding e...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Zorgvuldig opstellen beëindigingsovereenkomst belangrijk

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Zorgvuldig opstellen beëindigingsovereenkomst belangrijk

Vaststellingsovereenkomst: relatiebeding en geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst zijn van tafel door tekst van het finale kwijtingbeding in een vaststellingsovereenkomst, zo leert een uitspraak van de Rechtbank Midden Nederland van 11 januari 2019. Hieronder ga ik op die uitspraak in. Advocatenkantoor DKA kan helpen bij het zorgvuldig opstellen van een vaststellingsovereenkomst. Dat een goede tekst van een overeenkomst belangrijk is, leert bovengenoemde uitspraak.

 

Wat was het geval?

 

Tussen de partijen, de werkgever en de (gewezen) werknemer was een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten. In de schriftelijke arbeidsovereenkomst waren een geheimhoudingsbeding, relatiebeding en boetebeding opgenomen.

 

Later hebben partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarmee de arbeidsovereenkomst werd beëindigd. In die beëindigingsovereenkomst is niet benoemd het relatie- en/of geheimhoudingsbeding. Wel is opgenomen de tekst: “Behoudens voor zover het de uitvoering van uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen betreft, hebben werkgever en werknemer met betrekking tot de arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan niets meer van elkaar te vorderen en verlenen zij elkaar finale kwijting”.

 

De oud-werknemer overtrad het relatiebeding, waarop de werkgever een procedure startte. De werkgever kreeg in die procedure ongelijk.

 

Het niet benoemen van het relatie- en/of geheimhoudingsbeding in de vaststellingsovereenkomst brengt naar het oordeel van de rechter met zich dat ten gevolge van het sluiten van die vaststellingsovereenkomst het geheimhoudingsbeding en het relatiebeding die oorspronkelijk tussen partijen golden, zijn vervallen en dat de werkgever op die bedingen geen beroep meer kan doen.

 

Deze uitspraak leert dat werkgevers in een vaststellingsovereenkomst uitdrukkelijk aandacht moeten besteden aan het geheimhoudings- en relatiebeding en wellicht ook andere eerder geldende bedingen. Doet een werkgever dit niet en wordt het finale kwijtingsbeding ruim geformuleerd, dan zijn bijvoorbeeld het geheimhoudings- en relatiebeding met een beroep op dat finale kwijtingbeding mogelijk van tafel.