Zorgplicht financieel adviseur Van een redelijk bekwaam en redelijk handelende verzekeringsadviseur ...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Zorgplicht financieel adviseur

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Zorgplicht financieel adviseur

Van een redelijk bekwaam en redelijk handelende verzekeringsadviseur mag tegenwoordig worden verwacht dat hij ervoor zorgt dat de belangen van de verzekeringnemer, zijn klant, zijn gewaarborgd. De verzekeringsadviseur is verplicht om van tijd tot tijd aandacht te besteden aan de verzekeringen die hij in portefeuille heeft, zo oordeelde de Geschillencommissie van het KiFiD recentelijk.

 

De omvang van die verplichting hangt af van wat de consument en de financieel dienstverlener hebben afgesproken en de omstandigheden van het geval, zoals de aard van de verzekering en de omvang van de provisie. Met het versturen van slechts algemene berichten, gericht op het besparen op de hypotheeklasten, voldoet de adviseur niet aan die zorgplicht.

 

Het bovenstaande brengt, aldus de geschillencommissie, met zich dat de adviseur tekort geschoten is in zijn zorgplicht, indien hij de consument de afgelopen jaren niet heeft gewezen op de ontwikkeling in de markt van steeds lagere premies voor overlijdensrisicoverzekeringen. De consument had al veel eerder zijn overlijdensrisicoverzekering kunnen voortzetten tegen een lagere premie. De financieel adviseur dient, aldus deze niet bindende uitspraak van de Geschillencommissie, de door de consument teveel betaalde premie te vergoeden.

 

Ondanks het feit dat de uitspraak (GC 2018-339) in deze klacht tegen de financieel adviseur niet bindend was, heeft de financieel adviseur kenbaar gemaakt de uitspraak van het KiFiD wel op te volgen.

 

Overigens staat tegen deze uitspraak geen hoger beroep bij het KiFiD open. Wel kunnen partijen nog naar de civiele rechter.

 

Bovengenoemde uitspraak van de Geschillencommissie is in lijn met eerdere uitspraken en bevestigt dat het klantbelang centraal stellen steeds meer de norm is.