Wetsvoorstel Invoering Extra Geboorteverlof In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is ...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Wetsvoorstel Invoering Extra Geboorteverlof

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Wetsvoorstel Invoering Extra Geboorteverlof

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is een substantiële verlenging van het (niet overdraagbare) kraamverlof voor partners opgenomen. Dit zou een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de band tussen de partner en zijn of haar kind. Een ruimer kraamverlof zou verder de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt vergroten, omdat er minder verschil zit in de duur van het verlof voor beide ouders.

 

Inmiddels is deze gedachte uitgewerkt in een wetsvoorstel. De adviesafdeling advisering Raad van State heeft op 30 mei 2018 geadviseerd het voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer van de Staten-Generaal te zenden. Indien dat voorstel wordt aangenomen wordt het geboorteverlof vanaf januari 2019 een week volledig doorbetaald. Partners kunnen het verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Ook regelt deze nieuwe wet dat partners vanaf juli 2020 in het eerste halfjaar na de geboorte van een baby vijf weken extra geboorteverlof kunnen opnemen. In die periode heeft men recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon.