Wetsvoorstel goedkeuren onderhands akkoord Op dit moment kent de Nederlandse wet geen regeling voor ...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Wetsvoorstel goedkeuren onderhands akkoord

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Wetsvoorstel goedkeuren onderhands akkoord

Op dit moment kent de Nederlandse wet geen regeling voor een dwangakkoord buiten faillissement.

 

Nu kan een onderhands schuldsaneringsakkoord, zonder dat het faillissement is uitgesproken, alleen tot stand komen als alle schuldeisers en aandeelhouders daarmee instemmen. Als er een of enkele schuldeisers of aandeelhouders dwarsliggen, valt het doek alsnog.

 

Het nu aanhangige wetsvoorstel versterkt het minnelijke schuldsanerings- en herstructureringstraject. Tegelijkertijd schept het wetsvoorstel ook de mogelijkheid tot een dwangakkoord als uiterste redmiddel. Een dwangakkoord kan, mits aan de voorwaarden voldaan, ook schuldeisers die het daarmee niet eens zijn, toch dwingen in te stemmen.

 

Ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast failliet dreigen te gaan, maar beschikken over bedrijfsactiviteiten, die an sich levensvatbaar zijn, kunnen met een dergelijk onderhands akkoord het tij keren. Schuldeisers of aandeelhouders die niet instemmen, kunnen, indien aan de voorwaarden wordt voldaan, toch aan dat akkoord worden gebonden.

 

Indien dat wetsvoorstel wordt aangenomen, dan zou dat de concurrentiepositie van Nederland internationaal versterken. Adviseurs en advocaten, werkzaam op het gebied van sanering en reorganisatie, wachten dan ook gespannen af. De politieke voortekenen lijken gunstig ….