Uitzonderlijke uitspraak: afreizen naar 'code oranje land' levert ontslag op staande voet op Bij uit...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Uitzonderlijke uitspraak: afreizen naar 'code oranje land' levert ontslag op staande voet op

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Uitzonderlijke uitspraak: afreizen naar 'code oranje land' levert ontslag op staande voet op

Bij uitspraak van de Rechtbank Limburg van 1 april 2021 (ECLI:NL:RBLIM:2021:3110) laat de rechter een ontslag op staande voet van een werknemer, welke in strijd met een verbod van de werkgever naar Polen was afgereisd, terwijl voor dat land ‘code oranje’ gold ten aanzien van het besmettingsrisico van het coronavirus, intact.

 

Overigens werd het gerechtvaardigde ontslag, aldus deze rechter, vergaand bepaald door het feit dat de werknemer diverse keren een officiële waarschuwing van de werkgever had ontvangen. Deze waarschuwingen zagen overigens op andere incidenten.

 

In beginsel komt aan de werkgever niet het recht toe om een werknemer te verbieden naar een ander land af te reizen. Dat verbod geldt zelfs als de werknemer ziek is, tenzij het reizen zijn herstel zou hinderen. Een beperking van het recht om naar een ander land te reizen kan dan eigenlijk ook alleen zijn gebaseerd op de algemene verplichting van een werknemer om zich als een goed werknemer te gedragen. Daarover zegt de kantonrechter in bovengenoemde uitspraak echter niets.

 

Het afreizen naar een code oranje land was in dit geval dan ook de bekende druppel die de emmer liet overlopen. Niets meer, maar ook, zo lijkt het, niets minder.

 

Deze uitspraak is dan ook zeker niet de uitzondering welke de regel bevestigt.