Streep door annuleringskosten De Rechtbank Noord-Holland trekt in haar vonnis (ECLI:NL:RBNHO:2021:33...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Streep door annuleringskosten

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Streep door annuleringskosten

De Rechtbank Noord-Holland trekt in haar vonnis (ECLI:NL:RBNHO:2021:3384) van 19 april 2021 een streep door de annuleringskosten welke een particuliere school een student in rekening bracht.

 

Deze student had zich ingeschreven voor een studie bij een particuliere onderwijsinstelling, maar bedacht zich ruim voor de start van het collegejaar in september.

 

In de algemene voorwaarden van die particuliere school staat dat een student bij opzegging na 1 juli in beginsel 25% van het collegegeld moet betalen. Omgerekend zou dat volgens die school € 4.850,00 zijn. Die kosten zagen, aldus de particuliere school, op de voorbereiding van de opleiding. De school vindt dat ook redelijk.

 

De rechter denkt daar echter anders over.

 

Volgens de rechter gaat het om een zodanig hoog bedrag aan annuleringskosten dat ruim voor de start van het collegejaar betaald zou moeten worden, dat eigenlijk geen reële mogelijkheid tot opzegging aanwezig is. Dat laatste is in strijd met de wet. De rechter trekt dan ook een streep door de in de visie van de rechter oneerlijke annuleringsbepaling.

 

De school kan, aldus deze rechter, ook onvoldoende de voorbereidingskosten onderbouwen.

 

De rechter vindt het verder niet geloofwaardig dat de meeste kosten van een opleiding zitten in de voorbereidingen die plaatsvinden voor 1 juli, terwijl het collegejaar meer dan twee maanden later pas begint.

 

Daarnaast heeft de annulering zodanig tijdig plaatsgehad, dat de school naar alle waarschijnlijkheid het ontstane gat gevuld ziet door aanmelding van een andere student.

 

Kort en goed: de student welke zich bedacht hoeft de school niets te betalen.

 

Het bovenstaande leert dat bij het opstellen van algemene voorwaarden het wettelijk kader niet uit het oog verloren dient te worden.