Schuldensanering: vergeet de curator niet Het bestuur van een failliete vennootschap maakt, buiten d...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Schuldensanering: vergeet de curator niet

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Schuldensanering: vergeet de curator niet

Het bestuur van een failliete vennootschap maakt, buiten de curator om, betalingsafspraken met de schuldeisers. Daarbij wordt het salaris van de curator ‘vergeten’. De curator eiste vervolgens betaling van zijn salaris bij de Rechtbank Noord-Holland (ECLI:NL:RBHO:2019:7773).

 

De Rechtbank wijst de vordering van de curator toe.

 

De Rechtbank is van mening dat de curator op grond van het in artikel 68 lid 1 Faillissementswet bepaalde bevoegd is op te treden indien door een derde onrechtmatig is gehandeld jegens de gezamenlijke schuldeisers van de gefailleerde en ten gevolge van dat onrechtmatig handelen de gezamenlijke schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden zijn benadeeld. Anders dan de bestuurders aanvoeren, brengt de omstandigheid dat zij met de andere schuldeisers buiten de boedel om een regeling hebben getroffen niet met zich dat daardoor de curator niet meer voor zijn eigen salaris mag opkomen. De grondslag voor de vordering van de curator heeft als gevolg van de buiten hem om getroffen regeling geen wijziging ondergaan, zo is de Rechtbank van mening.

 

Kort en goed: het zomaar de curator vergeten bij het saneren van schulden van een failliete vennootschap is uit den boze!