Referenties vragen en geven: let op! De Hoge Raad heeft op 19 december 2019 (ECLI:NL:HR:2019:1950) z...

Referenties vragen en geven: let op!

De Hoge Raad heeft op 19 december 2019 (ECLI:NL:HR:2019:1950) zich uitgesproken over het antwoord op de vraag of ook na afloop van het dienstverband een werkgever en werknemer over en weer het beginsel van goed werkgever- en werknemerschap in acht dienen te nemen. Het antwoord is “ja”. Negatieve uitlatingen over de gewezen werknemer kunnen om die reden onrechtmatig zijn en tot schadeplichtigheid van de werkgever leiden.

 

Overigens was de Hoge Raad in bovengenoemde uitspraak van mening dat de werkgever, een bank, niet onrechtmatig handelde jegens zijn gewezen werknemer door de nieuwe werkgever, ook een bank, bij te praten over het feit dat de werknemer op staande voet was ontslagen en niet integer had gehandeld. Overigens had de toezichthouder in dat geval, de Nederlandsche Bank, de ex-werkgever ook aangegeven dat deze de nieuwe werkgever diende te informeren.

 

De les die uit bovengenoemde uitspraak kan worden afgeleid is dat de oud werkgever in beginsel de nieuwe werkgever niet uit eigen beweging dient te benaderen. Indien de ex-werkgever het gevoel heeft dat dat toch noodzakelijk is, bijvoorbeeld in verband met de specifieke branche of belangen van derden, dan is het verstandig eerst na te gaan of het mogelijk is bij een toezicht houdende instantie melding te maken of advies in te winnen. Indien de nieuwe werkgever een referentie vraagt, ga dan vanuit privacyregelgeving na of de ex-werknemer daarvoor toestemming heeft gegeven of dat de branche het afgeven van referenties verplicht of rechtvaardigt. In het bevestigende geval, beperk negatieve informatie tot het strikt noodzakelijk. Indien geen noodzaak bestaat negatieve informatie te delen, dan is het vaak beter een referentie te weigeren dan het doen van negatieve mededelingen.

 

De nieuwe werkgever doet er verstandig aan ook niet vrij ‘rond te vragen’. Benader ex-werkgevers die de sollicitant niet als referent heeft opgegeven, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de sollicitant, niet, zo leert bijvoorbeeld een uitspraak van de Rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2019:6145).

 

Vraag als nieuwe werkgever verder bij het opvragen van referenties alleen om voor de functie relevante informatie.