Prognoses bij franchise; schadeplichtigheid franchisegever Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft o...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Prognoses bij franchise; schadeplichtigheid franchisegever

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Prognoses bij franchise; schadeplichtigheid franchisegever

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 5 februari 2019 geoordeeld dat de franchisegever niet schadeplichtig is jegens de franchisenemers bij een discussie over vermeend onjuiste voorspiegeling van de marge.

 

In die procedure werd door een aantal franchisenemers gesteld dat zij door de misleidende tekst op de website van de franchisegever en door een onjuiste voorspiegeling van de marge in de prognoses op het verkeerde been hebben gestaan toen zij zich aansloten bij de franchiseorganisatie. Achteraf bleek die franchisenemers dat de marges zoals opgenomen in de prognoses niet te behalen zouden zijn. Ook waren zij (fors) teleurgesteld in de daadwerkelijk door hen gerealiseerde omzetten. In die procedure benadrukten de franchisenemers dat de franchisegever een deskundige is en dat zij als (toekomstige) franchisenemers zonder meer uit mochten gaan van de vermeldingen op de website en de inhoud van de door de franchisegever afgegeven prognoses.

 

Het Gerechtshof verwees in zijn uitspraak naar de op dit moment vaste jurisprudentie met betrekking tot winstverwachtingen en prognoses. Dit zijn de zogenaamde arresten Paalman / Lampenier uit 2002 en de arresten uit 2017 en 2018 Street One en Albert Heijn Franchising.

 

Het Gerechtshof stelt allereerst vast dat de franchisegever de ondernemers niet zelf actief heeft benaderd, maar informatie heeft verstrekt over haar franchiseorganisatie via haar website. Naar aanleiding daarvan hebben de (toekomstige) franchisenemers contact gezocht. Zij zijn vervolgens door de franchisegever gewezen op de risico’s van het starten van een eigen winkel. Verder heeft de franchisegever hen uitdrukkelijk geadviseerd tevens een externe deskundige een marktonderzoek, een haalbaarheidsonderzoek en een goede inschatting van de mogelijkheden van een winkel ten opzichte van een taakstelling te laten maken.

 

Verder is het Gerechtshof van mening dat de begroting van de franchisegever, waarbij de kosten van de ondernemers als uitgangspunt zijn genomen, zogenaamde taakstellende begrotingen zijn. De begrotingen betroffen dus geen prognoses, zodat volgens het Gerechtshof de franchisegever niet onzorgvuldig heeft gehandeld. Aansprakelijk voor vermeende schade is de franchisegever dan ook niet.

 

Op 12 december 2018 is het wetsvoorstel van de Wet Franchise gepresenteerd. Op grond van dat voorstel moet een franchisegever ‘financiële gegevens’ verstrekken. In de toelichting op die bepaling lijkt het te gaan om een plicht om een prognose op te stellen. Dat is dus niet in lijn met de bestaande rechtspraak en met bovengenoemde uitspraak van het Gerechtshof. Het lijkt dan ook van belang dat in de uiteindelijke wet of in de memorie van toelichting concreet wordt gemaakt welke financiële gegevens de franchisegever dient te verstrekken. De tijd zal het leren of de wetgever deze vingerwijzing vanuit de praktijk ter harte neemt. Tot die tijd lijken rechters in ieder geval vast te houden aan de nu bestendige lijn in de rechtspraak.

 

Overweegt u het sluiten van een franchiseovereenkomst, voel u dan vrij geheel vrijblijvend contact met Advocatenkantoor DKA B.V. op te nemen.