Prognose bij franchise: franchisenemer let op Enige tijd geleden werd een nieuwsbrief gewijd aan een...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Prognose bij franchise: franchisenemer let op

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Prognose bij franchise: franchisenemer let op

Enige tijd geleden werd een nieuwsbrief gewijd aan een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 5 februari 2019, waarbij werd geoordeeld dat de franchisegever niet schadeplichtig is jegens de franchisenemers bij een discussie over vermeend onjuiste voorspiegeling van de marge. http://nieuwsbrief.advocatenkantoor-dka.nl/nieuwsbrief/prognoses-bij-franchise-schadeplichtigheid-franchisegever/

 

Recent, op 19 maart 2019, heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een oordeel geveld over een discussie waarbij een kandidaat franchisenemer voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst onder meer van de franchisegever een folder had gekregen, waarin werd gewezen op de belangrijkste voordelen om te gaan franchisen bij de betreffende franchiseformule. Volgens die wervende folder zouden de jaarcijfers van de reeds aangesloten franchisenemers aangeven dat hun bedrijfsresultaat ruim 4% hoger zou zijn dan het landelijk gemiddelde voor de branche.

 

Nadat deze kandidaat franchisenemer daadwerkelijk franchisenemer geworden was, bleek echter dat zijn bedrijfsresultaat helemaal niet ruim 4% hoger lag dan het landelijk gemiddelde. Deze franchisenemer beriep zich vervolgens erop dat hij op het verkeerde been zou hebben gestaan, hetgeen aan de voorlichting van de franchisegever zou hebben gelegen.

 

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch maakt met de redenering van de franchisenemer dat hij tekort zou zijn gedaan korte metten. Nog los van het feit dat in de procedure onvoldoende is komen vast te staan dat de folder onjuistheden zou bevatten, was het Gerechtshof van mening dat het in de folder weggeschrevene niet te beschouwen is als een prognose, maar als een algemene reclame-uiting.

 

Verder is het Gerechtshof van mening dat het niet geloofwaardig is dat de franchisenemer enkel op basis van een dergelijke folder zou hebben besloten de nu door hem gewraakte franchiseovereenkomst te sluiten.

 

Of in meer juridisch Nederlands: de vermeend verkeerde voorstelling van zaken van de franchisenemer, welke was gebaseerd op een folder, dient, in de visie van het Gerechtshof Den Bosch, voor rekening van de franchisenemer te blijven.

 

De strekking van het arrest: hoe algemener de wervende teksten zijn die een contractspartij voorafgaand aan het ondertekenen van een franchiseovereenkomst onder ogen krijgt, hoe minder gewicht daaraan kan worden gehecht. Overigens gaat die redenering niet alleen voor franchiseovereenkomsten op. Een (te) blind vertrouwen kan dan ook duur komen te staan. Of, om een oud Hollands spreekwoord van stal te halen, “bezint, eer ge begint” (en doe als ondernemer deugdelijk onderzoek alvorens te contracteren).