Prepack? Recentelijk hebben zowel de Rechtbank Gelderland als de Rechtbank Noord-Holland geoordeeld ...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Prepack?

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Prepack?

Recentelijk hebben zowel de Rechtbank Gelderland als de Rechtbank Noord-Holland geoordeeld over de vraag of de werknemersbescherming bij een overgang van onderneming van toepassing is in de faillissementen van respectievelijk Tuunte Fashion B.V. en Bogra B.V.

 

Op grond daarvan leek de voorlopige conclusie getrokken te kunnen worden dat na het Smallsteps-arrest (Europese Hof van Justitie 22 juni 2017) er toch geen definitief einde gekomen is aan een prepack. Indien immers, een veel gehoorde vertaling van het Smallsteps-arrest, ook bij een prepack werknemers op grond van de Wet overgang van onderneming van rechtswege overgaan op de verkrijger, komt de bedrijfseconomische grondslag voor een dergelijke overname op losse schroeven te staan.

 

Een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 17 juli 2018 bevestigt het beeld dat de reikwijdte van het Smallsteps-arrest wordt beperkt door het oordeel van de rechters in bovengenoemde zaken dat in faillissement geen sprake is van werknemersbescherming wanneer geen sprake is van een situatie zoals bedoeld in Smallsteps of wanneer het bestuur al voor het uitspreken van het faillissement is nagegaan of het interessant is om delen van de onderneming over te dragen.

 

Wat was bij het laatste arrest aan de hand?

 

Garnalenbedrijf Heiploeg maakte zo’n doorstart in 2014, waarbij 210 werknemers met minder goede arbeidsvoorwaarden meegingen naar de nieuwe onderneming. De overige 90 werknemers verloren toen hun baan. Toch oordeelde het Hof nu bij bovengenoemde uitspraak dat in deze zaak geen sprake was van overgang van onderneming.

 

De conclusie uit bovengenoemde uitspraken lijkt dan ook dat prepacks nog mogelijk zouden zijn. Het Gerechtshof oordeelde dat in bovengenoemd geval de faillissementsprocedure gericht was op liquidatie van het vermogen van Garnalenbedrijf Heipoeg en niet zozeer op continuïteit van de onderneming. Om laatstgenoemde reden was het dus niet zo dat alle werknemers moesten worden overgenomen. Het zal van geval tot geval moeten worden bekeken of werknemers zich kunnen beroepen op hun recht van automatische overgang naar de nieuwe onderneming.

 

Inmiddels zijn, ondanks het bovenstaande, echter uit juridische hoek ook kritische geluiden naar aanleiding van bovengenoemde uitspraken te horen. Of de spreekwoordelijke zwaluw dan ook zomer maakt zal de tijd leren.