oninbare vorderingen: het schuldeisersakkoord Sinds 1 januari 2017 kunt u (een gedeelte van) de BTW ...
Website     |     Nieuws     |     Contact

oninbare vorderingen: het schuldeisersakkoord

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

oninbare vorderingen: het schuldeisersakkoord

Sinds 1 januari 2017 kunt u (een gedeelte van) de BTW op oninbare vorderingen terugvragen als het factuurbedrag een jaar na de opeisbaarheid nog niet, of maar voor een gedeelte, betaald is.

 

Let op bij een schuldeisersakkoord, dan kan dat recht op teruggaaf gedeeltelijk vervallen. Als er een schuldeisers- of crediteurenakkoord gesloten is, wordt een deel van de vordering prijsgegeven. Hierdoor, zo meent de Belastingdienst, is er voor dat deel van de vordering juridisch gezien geen sprake meer van een vordering. Dit betekent dat bij het sluiten van het schuldeisersakkoord het recht op teruggave van BTW wegens oninbare debiteuren (deels) vervalt. Het meeveren bij een aangeboden akkoord met een laag betalingspercentage brengt dan ook met zich dat mogelijk bedrijfseconomisch in eigen voet geschoten wordt.