Komkommertijd? De zomereditie van de nieuwsbrief van Advocatenkantoor DKA laat u aan de hand van een...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Nieuwsbrief jaargang 5 - nummer 2 - 31 augustus 2015

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Komkommertijd? De zomereditie van de nieuwsbrief van Advocatenkantoor DKA laat u aan de hand van een aantal uitspraken zien dat in de zomerperiode het nodige ‘juridische’ nieuws verscheen. 

‘Geen registratie(stempel), geen pandrecht’

Rechtspersoon ontbonden. En dan?

In sommige gevallen is het registreren van een pandakte een vereiste voor het tot stand komen van het pandrecht. Het aanbieden van een akte ter registratie houdt niet in dat u de akte de volgende dag retour heeft ontvangen voorzien van een registratiestempel. Lees verder.

De afgelopen periode zijn verschillende vragen gesteld over de situatie dat een rechtspersoon waar een overeenkomst mee was gesloten ‘opeens’ is ontbonden. Weg contractspartij? In beginsel dient deze vraag bevestigend te worden beantwoord. Immers, na de ontbinding houdt de rechtspersoon op te bestaan. Zij kan niet meer deelnemen aan het rechtsverkeer. Lees verder.

Artikel 58 Faillissement

Opzeggen van een financieringsrelatie…

Artikel 58 van de Faillissementswet bepaalt dat de curator een pand- of hypotheekhouder een termijn kan stellen om tot uitwinning van de zekerheden over te gaan. Indien de termijn ongebruikt verstrijkt dan is de curator bevoegd tot verkoop over te gaan en gaat de opbrengst door de boedel. Dit heeft een (veel) lagere opbrengst voor de zekerheidsgerechtigde tot gevolg, omdat omslag van de algemene faillissementskosten plaatsvindt. Lees verder. … Het blijft een (interessant) terugkerend onderwerp. Met name daar waar sprake is van gewijzigd (bank)beleid en de daling van de waarde van de zekerheden. Rechtbank Amsterdam, 1 juli 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:4073 overwoog afsluitend: Lees verder.