Klokkenluiders niet altijd tegen ontslag beschermd De Rechtbank Noord-Holland heeft in een recente u...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Klokkenluiders niet altijd tegen ontslag beschermd

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Klokkenluiders niet altijd tegen ontslag beschermd

De Rechtbank Noord-Holland heeft in een recente uitspraak (ECLI:NL:RBNHO:2019:3965) een werknemer die een door hem gestelde misstand aan de kaak stelde niet tegen ontslag beschermd. Deze klokkenluider handelde namelijk niet naar behoren. De rechter beëindigde dan ook toch de arbeidsovereenkomst op grond van verwijtbaar handelen van de werknemer. De werknemer kon dit ontslag niet tegenhouden door zich te beroepen op het zogenaamde benadelingsverbod.

 

De wet beschermt een werknemer die een vermoeden van een maatschappelijke misstand meldt tegen benadeling als gevolg van deze melding. Daarmee worden bedoeld handelen zoals ontslag, overplaatsing, pesten, intimidatie en dergelijke. Voor een dergelijke bescherming moet worden voldaan aan twee eisen:

1.    de werknemer doet de melding te goeder trouw en

2.    de werknemer doet de melding naar behoren.

 

De melder mag niet uit eigen belang handelen. Ook het verstrekken van opzettelijk valse informatie is uit den boze. Verder is nog van belang te vermelden dat het benadelingsverbod zich alleen uitstrekt tot benadeling die het gevolg is van de melding zelf. Een melder kan dus wel op andere gronden ontslagen worden na een melding die volgens het wettelijk kader, zie hierboven, is gedaan.

 

In bovengenoemde uitspraak dreigde de werknemer het bestuur met een ultimatum: de bestuursleden dienden ontslag te nemen en alle leden, de werkgever betrof een coöperatie, hierover te mailen of hij, de werknemer, zou de misstand melden aan het lokale dagblad. Verder had hij een paar weken later ook vertrouwelijke informatie over de misstand gedeeld met een lid van de vereniging. Deze gang van zaken, alle omstandigheden in samenhang beschouwd, deden de rechter de conclusie trekken dat de positie van de werknemer door zijn eigen manier van communiceren niet meer houdbaar was. Daarnaast had de werknemer zich onvoldoende als goed werknemer gedragen.

 

Gezien ook bovengenoemde uitspraak luistert het melden van misstanden, indien deze zonder gevolgen voor de werknemer zelf dienen te blijven, nauw. Het is dan ook verstandig voorafgaande aan ‘klokkenluiden’ overleg met een jurist te hebben.

 

Voor werkgevers is in bovengenoemde uitspraak ook een (impliciete) les te lezen: zorg ervoor dat een werknemer intern zich gehoord voelt. Een adequate interne meldregeling doet soms wonderen.

 

Vragen? Neem contact op met Advocatenkantoor DKA.