Kleine ondernemer bij het gebruik van algemene voorwaarden als consument beschermd? Algemene voorwaa...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Kleine ondernemer bij het gebruik van algemene voorwaarden als consument beschermd?

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Kleine ondernemer bij het gebruik van algemene voorwaarden als consument beschermd?

Algemene voorwaarden zijn snel van toepassing. Zelfs indien het partijen duidelijk moet zijn geweest dat van de inhoud van de algemene voorwaarden geen kennis genomen is. Een consument wordt echter in sommige gevallen tegen al te ‘onvriendelijke’ voorwaarden wettelijk beschermd. Die bescherming is dwingendrechtelijk. Partijen kunnen daar niet van afwijken.

 

In sommige gevallen kan ook een kleine ondernemer aanspraak maken op deze consumentenbescherming voor onredelijk bezwarende algemene voorwaarden.

 

In een arrest van 4 juli 2017 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch kenbaar gemaakt dat voor die zogenaamde reflexwerking van consumentenbescherming vereist is, dat de betreffende transactie eigenlijk nauwelijks van die van een consument te onderscheiden is. Het enkele zijn van kleine ondernemer is (dus) niet voldoende. Zeker niet als die kleine ondernemer duidelijk bedrijfsmatig handelt.

 

Indien een kleine ondernemer beschermd wil worden als ware hij of zij consument, dient hij of zij dan ook een vergelijkbare positie als een consument aannemelijk te maken.

 

Recent heeft de Rechtbank Rotterdam een vonnis mogen wijzen, waar een van de partijen zich op bovengenoemde reflexwerking beriep. Wat was het geval?

 

De eisende partij is een bedrijf dat aluminiumstaalplaten bewerkt. De gedaagde partij is een besloten vennootschap die dat plaatbewerkingsbedrijf een opdracht gaf tot het zogenaamd anodiseren van aluminium platen. Die aluminium platen waren bestemd voor een bouwproject in België.

 

Nadat de werkzaamheden waren afgerond bleken partijen het niet eens over de afgesproken prijs te zijn. Het plaatbewerkingsbedrijf stelt dat de in de offerte genoemde prijs betrekking heeft op bewerking van één zijde van de stalen platen.

 

Nu het plaatbewerkingsbedrijf de platen aan beide zijden heeft verwerkt, verwacht zij dat voor beide zijden wordt betaald. De gedaagde partij had nu juist begrepen dat het in de offerte genoemde bedrag slaat op bewerking van de hele aluminium plaat (dus aan beide zijden).

 

De kantonrechter stelt het plaatbewerkingsbedrijf in het gelijk. Verder oordeelt de kantonrechter dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Dit blijkt namelijk uit de opdrachtbevestiging die naar de algemene voorwaarden van het plaatbewerkingsbedrijf verwijst. De algemene voorwaarden zijn daarmee deel gaan uitmaken van de afspraken.

 

De opdracht gevende partij beroept zich op de zogenaamde reflexwerking daar waar het die algemene voorwaarden betreft. Helaas verzuimt zij daarbij te melden op welk onderdeel van de bescherming zij zich beroept. Bovendien geldt die lijst alleen voor consumenten die met bedrijven zaken doen. De kantonrechter geeft aan dat bij rechtspersonen die consumentenbescherming van belang kan zijn, met name voor het antwoord op de vraag of een beding onredelijk bezwarend is. De gedaagde partij geeft echter alleen aan dat zij een kleine onderneming drijft. De kantonrechter overweegt dat daartegenover staat dat zij de overeenkomst met het plaatbewerkingsbedrijf aanging in het kader van een groot bouwproject. Dit betekent dat zij bedrijfsmatig handelde, en niet als consument. De gedaagde partij voert daarom te weinig aan om te onderbouwen dat zij een vergelijke positie heeft als een consument. De rechter is dan ook van mening dat de algemene voorwaarden ‘gewoon’ van toepassing zijn.

 

Kort en goed: indien een klein bedrijf wil proberen een bescherming te krijgen op grond van de wet als ware zij consument, is het belangrijk een vergelijkbare positie met een consument te concretiseren en te onderbouwen. Doet het bedrijf dat niet, dan gaat de vlieger van de consumentenbescherming sowieso niet op.