Hoe een onbevoegde toch namens een bedrijf een bindende afspraak kan maken Een afspraak, een overeen...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Hoe een onbevoegde toch namens een bedrijf een bindende afspraak kan maken

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Hoe een onbevoegde toch namens een bedrijf een bindende afspraak kan maken

Een afspraak, een overeenkomst, komt volgens de wet tot stand wanneer de ene partij een aanbod doet, dat door de andere partij wordt aanvaard. In de digitale wereld is dat eigenlijk niet anders. Wel ligt de aanvaarding van een aanbod in de digitale wereld vaak moeilijker. Want wat gebeurt er als de online aanvaarding eigenlijk door een onbevoegde is gedaan?

 

In een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland was de kantonrechter van mening dat er wel degelijk een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen, ondanks het feit dat de online aanvaarding door een niet bevoegde stagiaire was gedaan.

 

Het bedrijf was van mening dat, nu de stagiaire tot het formeel aanvaarden van een aanbod niet bevoegd was, er geen rechtsgeldige afspraak tot stand gekomen was. De contractspartij, die op basis van de instemming van de stagiair ervan uitging dat dat wel het geval was, had aldus het bedrijf daarop niet gerechtvaardigd mogen vertrouwen.

 

De rechter is echter onverbiddelijk en is van mening dat het bedrijf ervoor had dienen te zorgen dat de stagiaire niet in staat was via de computer het aanbod te aanvaarden. Het bedrijf werd dan ook aan het “ja” van de stagiaire gehouden.

 

Kort en goed: indien de bevestiging vanuit het bedrijf afkomstig is, mag de contract sluitende partij er in beginsel vanuit gaan dat het bedrijf de wil had om de overeenkomst te sluiten. Hoewel de kantonrechter in dit geval wellicht de knoop ook anders had kunnen doorhakken, bewijst deze uitspraak wel weer dat al snel gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt. Een aanvaarding vanuit de computer van het bedrijf of mailbox is in principe voldoende om aan een afspraak gehouden te kunnen worden. Dat deze aanvaarding dan door iemand is gedaan die daartoe niet bevoegd was, maakt dat in ieder geval naar de mening van deze kantonrechter niet anders. Het is dan ook belangrijk bij het inrichten van bedrijfsprocessen met het bovenstaande rekening te houden.