Herziening beslag- en executierecht: beslagvrije voet banktegoeden Bij een beslag op een bankrekenin...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Herziening beslag- en executierecht: beslagvrije voet banktegoeden

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Herziening beslag- en executierecht: beslagvrije voet banktegoeden

Bij een beslag op een bankrekening wordt het hele (positieve) saldo ten tijde van het leggen van beslag ‘gegrepen’. Daardoor kwam regelmatig het kunnen voorzien in de primaire levensbehoeften van de beslagene in het gedrang. De wet wordt op dat vlak herzien. Bij een beslag op een bankrekening wordt binnenkort een deel van het tegoed vrij gehouden. Overigens geldt dit laatste op dit moment al bij beslag op loon of een uitkering.

 

Verder mag er op grond van die herziening geen beslag meer worden gelegd op zogenaamde roerende zaken, zoals een auto of een inboedel, als te voorzien is dat de kosten de baten overtreffen. Een gedwongen verkoop levert voor de beslaglegger in zo’n geval immers niets op. Het leggen van beslag in de hoop dat dat met zich brengt dat een regeling te treffen valt, is binnenkort, indien het beslag geen verhaalswaarde in zich heeft, dus daar waar het roerende zaken betreft uit den boze.

 

Het in beslag nemen van auto’s wordt vanuit het juridische efficiënter. Nu moet een deurwaarder de auto daadwerkelijk zien om er beslag op te kunnen leggen. Straks kan de deurwaarder dat na inzage in het kentekenregister.