Gedragscode kleinzakelijke financiering Op basis van de wet hebben zogenaamde kleinzakelijke klant...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Gedragscode kleinzakelijke financiering

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

 Gedragscode kleinzakelijke financiering

Op basis van de wet hebben zogenaamde kleinzakelijke klanten niet de bescherming zoals consumenten die wel hebben. Zij hebben ook een andere financieringsbehoefte dan consumenten. Onder “kleinzakelijke klanten” vallen overigens rechtspersonen en natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van hun beroep, en die een maximale jaaromzet hebben van € 5.000.000,00 en een totale hoofdsom aan financiering van minder dan € 2.000.000,00. Aan de andere kant verschillen dat soort klanten in het MKB-segment van de grote bedrijven. Zij beschikken niet over dezelfde kennis en kunnen in mindere mate dan grotere bedrijven dat kunnen invloed uitoefenen.

 

Vanuit deze kleinzakelijke klanten bestond er in de praktijk dan ook behoefte aan meer zekerheid bij hun financieringsaanvragen.

 

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft naar aanleiding van die behoefte een afdwingbare gedragscode Kleinzakelijke financiering opgesteld.

 

Deze gedragscode is een richtlijn waaraan banken zich dienen te houden bij de kredietverlening aan kleinzakelijke klanten. Zo bevat die richtlijn bijvoorbeeld (minimum) normen daar waar het klantcontact betreft, de informatievoorziening, de klachtenafhandeling en de overige bediening van klanten waarmee een financieringsovereenkomst is gesloten.

 

Daar komt voor wat betreft de afdwingbaarheid van die gedragscode bij dat het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), welke tot op heden alleen openstond voor consumenten, ook open zal staan voor deze kleinzakelijke klanten. Hierdoor wordt het voor dergelijke klanten mogelijk laagdrempelig de gang van zaken onafhankelijk te laten toetsen.

 

Vanaf 1 juli aanstaande is het de bedoeling dat deze gedragscode zal gelden.