Einde verpandingsverboden? Volgens minister S. Dekker van Rechtsbescherming zouden verpandingsverbod...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Einde verpandingsverboden?

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Einde verpandingsverboden?

Volgens minister S. Dekker van Rechtsbescherming zouden verpandingsverboden in bedrijfscontracten de kredietverlening aan met name het midden- en kleinbedrijf belemmeren.

 

Ondernemingen kunnen op dit moment immers met verpandingsverboden in hun contracten voorkomen dat zich op enig moment een onbekende pandhouder meldt. Dat heeft echter ook tot gevolg dat die vorderingen niet aan banken en factoringmaatschappijen kunnen worden verpand als zekerheid voor krediet. Daardoor, zo stelt de minister, zouden met name midden- en kleinbedrijfondernemingen kampen met liquiditeitsproblemen. In Frankrijk en Duitsland speelt die problematiek niet, zodat dat ook negatieve concurrentiegevolgen heeft.

 

De minister heeft dan ook aangegeven de komende periode in onderling overleg met het bedrijfsleven te gaan en wil nog dit voorjaar met een wetsvoorstel komen, om een streep door deze verpandingsverboden te trekken.

 

Overigens had het vorige kabinet reeds toegezegd deze wetgeving aan te passen volgens het voorstel dat is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de factoringvereniging FAAN in overleg met Justitie en Veiligheid en Economische Zaken. Dat voorstel hield, kort gezegd, in dat geldvorderingen altijd door de leverancier kunnen worden overgedragen of verpand (ter verkrijging van financiering), zonder dat de opdrachtgever daarvan hinder ondervindt. De NVB en FAAN hebben eerder berekend dat kredietmogelijkheden voor het MKB hierdoor met zeker 1 miljard euro konden worden verruimd. Ook belangrijk bij dat voorstel was (dus) dat met aanpassing van het verpandingsverbod de concurrentievoorwaarden met de ons omringende landen worden gelijkgetrokken.

 

Kort en goed: het lijkt dat de bewindsman daadwerkelijk de daad bij het woord voegt. De praktijk zal leren hoe zijn inspanning zal uitwerken. In ieder geval is de door hem aangegeven tijdslijn zeer kort. Wordt (dus) vervolgd.