Einde flitskrediet in zicht? De Rechtbank Rotterdam heeft bij een op 20 juli 2018 gepubliceerde uits...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Einde flitskrediet in zicht?

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Einde flitskrediet in zicht?

De Rechtbank Rotterdam heeft bij een op 20 juli 2018 gepubliceerde uitspraak geoordeeld dat aanbieders van het zogenaamde flitskrediet geen extra kosten mogen rekenen boven het wettelijk vastgelegde maximum percentage bij consumentenkrediet vermomd als ‘garantstelling’.

 

Om in aanmerking te komen voor een dergelijke lening moest door een derde een garantie worden afgegeven. Daarbij gaf de geldverstrekker de keuze voor een persoonlijke garantstelling door bijvoorbeeld vrienden of familie, of een commerciële instelling. Indien voor een commerciële garantstelling werd gekozen, werd daarvoor een separate vergoeding in rekening gebracht. Door die laatste vergoeding trekt deze rechter een streep.

 

De rechter kwam tot het oordeel dat deze zaak, waarbij een persoon € 350,00 leende en hij, naast de rente, € 87,50 moest betalen aan een derde partij die garant stond, die keuze in feite ‘voor de vorm’ wordt gegeven. Als een consument iemand in zijn persoonlijke omgeving heeft die voor een bepaald bedrag garant wil staan, kan hij dat bedrag net zo goed van die persoon lenen, zo was deze rechter van mening. Het bedrag van de garantstelling maakt volgens deze rechter dan ook onderdeel uit van de kredietvergoeding en moet dus ook aan het wettelijk maximum van op dit moment 14% voldoen.

 

Het bovenstaande brengt met zich dat in de wettelijk toegestane maximale vergoeding tevens garantstellingsprovisies en dergelijke dienen te zijn vervat. Dit betekent dat naar alle waarschijnlijkheid, indien ook andere rechters dit voorbeeld van de Rotterdamse rechter zullen volgen, bedrijfseconomisch het aanbieden van flitskrediet minder aantrekkelijk is.

 

De hoop die de politiek en de toezichthouder hebben is dat het flitskrediet daardoor een stille dood zal sterven. Op die manier zou, nu een afspraak welke separaat een aanvullende vergoeding voor garantstelling bedingt nietig is, het flitskrediet niet meer rendabel zijn.

 

Overigens is hoger beroep in bovengenoemde zaak niet mogelijk, nu daarvoor de drempelwaarde van minimaal € 1.750,00 gehaald dient te worden. Aan die voorwaarde is in deze niet voldaan.