Bij niet-toekennen van een transitievergoeding: welke omstandigheden tellen mee? Indien het eindigen...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Bij niet-toekennen van een transitievergoeding: welke omstandigheden tellen mee?

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Bij niet-toekennen van een transitievergoeding: welke omstandigheden tellen mee?

Indien het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, heeft deze geen recht op een transitievergoeding. Bij de beoordeling van de vraag of hiervan sprake is, zijn de persoonlijke omstandigheden van de werknemer en overige omstandigheden van het geval slechts van belang, indien deze van invloed zijn op de verwijtbaarheid van het handelen of nalaten dat tot het ontslag heeft geleid. Dit is anders dan bij de vraag of een ontslag op staande voet rechtsgeldig is.

 

Bij de beoordeling van de vraag of het niet toekennen van een transitievergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, kunnen, aldus de Hoge Raad in zijn uitspraak van 8 februari jl., alle omstandigheden van belang zijn. Of anders gezegd: het gegeven zijn van een ontslag op staande voet brengt niet per definitie met zich dat de gewezen werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding, nu deze, anders dan wel eens wordt gedacht, elkaar niet ‘per definitie’ uitsluiten.

 

Advocatenkantoor DKA is graag bereid in arbeidsgeschillen u met raad en daad terzijde te staan. U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen.