Bestuurdersaansprakelijkheid Bestuurder worden van een vennootschap: let op of de voorgaande bestuur...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Bestuurdersaansprakelijkheid

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurder worden van een vennootschap: let op of de voorgaande bestuurder de jaarrekening tijdig heeft gedeponeerd, zo stond als tip in een nieuwsbrief van enkele weken geleden te lezen (http://nieuwsbrief.advocatenkantoor-dka.nl/nieuwsbrief/bestuurder-worden-van-een-vennootschap-let-op-of-de-voorgaande-bestuurder-de-jaarrekening-tijdig-heeft-gedeponeerd/).

 

Een arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 7 mei 2019 leert echter dat het ook verstandig is na te gaan hoe het deponeren heeft plaatsgehad. In die zaak bleek, ondanks het feit dat de jaarrekeningen steeds tijdig waren gedeponeerd, toch niet alles juridisch in orde te zijn. De curator in die uitspraak stelde namelijk onder andere dat de bestuurder in de drie jaar voorafgaand aan het faillissement de boekhoud- en publicatieplicht zou hebben geschonden.

 

De jaarrekeningen waren weliswaar tijdig gedeponeerd, maar daarbij zou niet de aantekening zijn gemaakt dat de betreffende jaarrekening door de vergadering van aandeelhouders is goedgekeurd en vastgesteld.

 

Als gevolg daarvan was de curator van mening dat de boekhoudplicht zou zijn geschonden, wat zou leiden tot een onweerlegbaar rechtsvermoeden dat sprake is geweest van onbehoorlijke taakuitoefening. Op de jaarrekeningen zou namelijk slechts hebben gestaan dat ze door de bestuurder waren vastgesteld.

 

Op grond van artikel 2:248 BW wordt die onbehoorlijke taakvervulling vermoed de oorzaak te zijn voor het faillissement. Wordt dat vermoeden niet weerlegd, dan is volgens de wet de bestuurder aansprakelijk.

 

De Rechtbank is het met de curator eens en oordeelt dat de bestuurder niet alleen zijn taak onvoldoende heeft uitgeoefend, maar ook dat het hem niet gelukt is het vermoeden dat daardoor het faillissement is veroorzaakt te ontkrachten. De bestuurder wordt aansprakelijk gehouden voor het gehele tekort in het faillissement.

 

Het Gerechtshof oordeelt echter anders dan de Rechtbank en laat de bestuurder (toch) met de schrik vrijkomen.

 

Het bovenstaande leert wel dat het op de juiste wijze deponeren van vastgestelde jaarrekeningen nauw luistert. Bestuurders doen er goed aan te (laten) controleren dat hierbij alle voorgeschreven stappen zijn gezet.

 

Vragen? Aarzel niet contact op te nemen.