Bestuurdersaansprakelijkheid: de bestuurder komt met de schrik vrij In een recente uitspraak van het...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Bestuurdersaansprakelijkheid: de bestuurder komt met de schrik vrij

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Bestuurdersaansprakelijkheid: de bestuurder komt met de schrik vrij

In een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam kwam de aansprakelijk gehouden bestuurder met de schrik vrij.

 

Een bestuurder van een aannemingsbedrijf ondertekent een intentieverklaring voor een nieuw te bouwen woning en factureert de eerste termijn, terwijl de huisbankier al had aangekondigd de bankrekening van de aannemer vanwege financiële problemen te gaan bevriezen.

 

Nadat deze factuur door de opdrachtgever van de nieuw te bouwen woning is betaald failleert korte tijd nadien het aannemingsbedrijf. De opdrachtgever houdt de bestuurder vervolgens aansprakelijk voor het niet terugbetaald worden van die eerste termijnfactuur.

 

Het Gerechtshof Amsterdam geeft op 2 februari 2021 (ECLI:NL:GHAMS:2021:338) de opdrachtgever van de nieuw te bouwen woning geen gelijk. De bestuurder van de inmiddels gefailleerde aannemer hoeft de door de failliete vennootschap niet terugbetaalde eerste termijn dan ook niet voor eigen rekening te nemen.

 

Dat er nog werd gefactureerd terwijl de huisbank al had aangekondigd de rekening van de aannemer vanwege financiële problemen te gaan bevriezen is, volgens het bovengenoemde Gerechtshof weliswaar ‘op het randje’, maar redelijke twijfel of het bedrijf haar verplichtingen zou kunnen nakomen is niet voldoende om persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder aan te nemen.

 

Volgens het Gerechtshof was de situatie nog ‘fluïde’. De huisbankier had namelijk nog de gelegenheid geboden een plan van aanpak op te stellen om mogelijk het tij te keren. De bank had het krediet dus nog niet formeel opgezegd. Om die reden zou het kwartje ook de andere kant op hebben kunnen vallen.

 

De bestuurder hoefde de betaalde eerste termijn dan ook niet terug te betalen.

 

Indien een bestuurder weet of behoort te weten dat een afspraak door de door hem of haar bestuurde vennootschap niet binnen redelijke termijn kan worden nagekomen, riskeert hij persoonlijke aansprakelijkheid. Twijfel of de vennootschap dat wel kan brengt, aldus het bovengenoemde Gerechtshof, dus nog geen aansprakelijkheid met zich. In bovengenoemde zaak balanceerde de bestuurder van de aannemer (dus) op het randje.