Bedrijven mogen werknemers niet verplichten niet gewerkte uren in te halen indien NOW-steun is verkr...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Bedrijven mogen werknemers niet verplichten niet gewerkte uren in te halen indien NOW-steun is verkregen

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Bedrijven mogen werknemers niet verplichten niet gewerkte uren in te halen indien NOW-steun is verkregen

Zelfs als de arbeid geheel of gedeeltelijk niet is verricht, heeft de werkgever in beginsel een loondoorbetalingsverplichting. Dat betekent dat de werkgever in principe de werknemer niet kan verplichten niet gewerkte uren in een andere maand in te halen.

 

Dat tijdens de sluiting van het bedrijf door de coronamaatregelen werknemers wel beschikbaar waren voor het uitvoeren van de werkzaamheden, maar niet konden werken, is juridisch een risico dat voor rekening van de werkgever komt.

 

Dit betekent ook dat een werknemer in beginsel niet kan worden verplicht om niet gewerkte uren in te halen, tenzij sprake is van een uitzondering doordat dit bijvoorbeeld in de cao of individuele arbeidsovereenkomst is opgenomen.

 

Het doel van de NOW is behoud van werkgelegenheid. Binnen de NOW-regeling staan voorwaarden waaraan een werkgever moet voldoen. In de NOW zijn uitdrukkelijk geen voorwaarden opgenomen over niet gewerkte uren. Het is niet mogelijk en niet wenselijk om de regeling op dit punt aan te scherpen.

 

Het is dan ook niet voor niets dat minister Koolmees op kamervragen over “door NOW gratis overwerken” aangegeven heeft dat een werkgever in principe de werknemer daartoe niet kan verplichten.