Assurantieportefeuille niet verpandbaar De Hoge Raad heeft op 6 december 2019 een voor de financieri...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Assurantieportefeuille niet verpandbaar

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Assurantieportefeuille niet verpandbaar

De Hoge Raad heeft op 6 december 2019 een voor de financieringspraktijk relevante uitspraak gedaan.

 

De Hoge Raad oordeelde (ECLI:NL:HR:2019:1909) dat een assurantieportefeuille geen ‘goed’ is zoals bedoeld in artikel 3: 1 BW. Dat artikel luidt:

 

“Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.”

 

Een assurantieportefeuille is dan ook niet voor overdracht en verpanding vatbaar.

 

De Hoge Raad is van mening dat een assurantieportefeuille, als samenstel van overeenkomsten en goodwill, geen goed in bovengenoemde zin is. Een assurantieportefeuille is niet een individuele zaak of een individueel vermogensrecht, ook al wordt het in het economisch verkeer als een eenheid beschouwd.

 

Dat een verzekeraar aan een verzoek van een bemiddelaar tot overdracht van diens portefeuille in beginsel moet meewerken, leidt niet tot een ander oordeel. Verpandbaarheid van een samenstel van overeenkomsten en goodwill past, aldus de Hoge Raad, niet in het wettelijk stelsel van het goederenrecht.

 

Ondanks het feit dat in de praktijk een assurantieportefeuille ‘geld waard is’, is dit dus niet als zekerheid voor een financier te verpanden.