Als werkgever misleid: wat te doen? Vragen stellen over medische aandoeningen is bij een sollicitati...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Als werkgever misleid: wat te doen?

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Als werkgever misleid: wat te doen?

Vragen stellen over medische aandoeningen is bij een sollicitatiegesprek voor een werkgever uit den boze. Wat te doen als al snel na indiensttreding blijkt dat de werknemer een medische aandoening heeft, waardoor de werknemer zijn functie niet (goed) kan uitoefenen. Een werkgever voelt zich daardoor vaak, voorzichtig geformuleerd, op het verkeerde been gezet.

 

Uit een kort gedinguitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 18 juni 2019 blijkt dat voorzichtigheid vereist is.

 

Het enkel bestaan van een ziekte of handicap is niet voldoende om het loon te kunnen stopzetten of zelfs op staande voet te ontslaan. Er moet ook voldaan zijn aan de volgende twee voorwaarden: de handicap of de ziekte moet de sollicitant ongeschikt maken voor de functie waarop hij of zij solliciteert, en de sollicitant moet dit hebben geweten, althans moeten hebben begrijpen.

 

De (zware) bewijslast van bovengenoemde voorwaarden rust op de werkgever. Werkgevers dienen dan ook, indien zij zich om medische redenen misleid voelen, terughoudend op te stellen, bij gebreke waarvan zij de juridische deksel mogelijk op de neus zullen krijgen.