Als bestuurder niet zo maar het roer overgeven De Rechtbank Rotterdam heeft in een recent gepublicee...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Als bestuurder niet zo maar het roer overgeven

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Als bestuurder niet zo maar het roer overgeven

De Rechtbank Rotterdam heeft in een recent gepubliceerde uitspraak (ECLI:NL:RBROT:2020:4674) kenbaar gemaakt dat een behoorlijke taakvervulling van een bestuurder (in het beslechte geval tevens enig aandeelhouder) met zich meebrengt dat, voordat hij de onderneming overdraagt, enig onderzoek had behoren te doen naar de persoon en de achtergrond van de opvolgende bestuurder. Het door de notaris laten controleren van de identiteit van die nieuwe bestuurder is in dit kader niet voldoende. De Rechtbank laat de inhoud en de omvang van het onderzoek dat de oorspronkelijke bestuurder had behoren te verrichten overigens in het midden. In geval van faillissement kan onbehoorlijke taakvervulling met zich brengen het aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap (waaronder ook de kosten van de curator verstaan dienen te worden).

 

De (gepubliceerde) rechtspraak over de vraag of en in welke mate een directeur / groot aandeelhouder verplicht is een dergelijk onderzoek te verrichten is casuïstisch en leidt tot (zeer) wisselende uitkomsten.

 

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft recentelijk tweemaal geoordeeld dat sprake zou zijn geweest van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling vanwege het achterwege laten van voldoende onderzoek naar de koper van de aandelen (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 januari 2018, JOR 2018 / 90 m.nt. Scholten en Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 oktober 2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:9490).

 

Het Gerechtshof Den Bosch heeft eerder in dezelfde lijn geoordeeld (Gerechtshof Den Bosch 26 juli 2016, JOR 2017 / 3 m.nt. Van Thiel).

 

Het Gerechtshof Den Haag is echter terughoudender met het aannemen van een dergelijke onderzoeksplicht (Gerechtshof Den Haag 17 oktober 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2857, en Gerechtshof Den Haag 13 maart 2018, JOR 2018 / 119 m.nt. Van Thiel).

 

Kort en goed: in de rechtspraak is nog geen eenduidige lijn te zien of op een directeur / groot aandeelhouder een onderzoeksplicht rust naar de persoon en achtergrond van de beoogde koper en/of zijn motieven bij de voorgenomen transactie.

 

Indien echter de vennootschap in financieel zwaar weer verkeert, is het uitvoeren van een dergelijk onderzoek teneinde mogelijke aansprakelijkheidsdicussies met een curator bij een eventueel later faillissement te voorkomen zeer verstandig. Dit onderzoek gaat uitdrukkelijk verder dan ‘slechts’ de identiteit van de beoogde koper vast te (laten) stellen.

Zorg als bestuurder ook voor een, bij voorkeur schriftelijk, antwoord op de vraag hoe de opvolgend bestuurder de toekomst van de onderneming ziet. Voorkom daarbij ‘luchtfietserij’. Indien immers de oorspronkelijke bestuurder weet of behoort te weten dat de financiële eindjes bij de onderneming niet binnen redelijke termijn meer aan elkaar geknoopt kunnen worden, is het overdragen van het roer als kapitein voer voor aansprakelijkheidsdiscussies.